Dofinansowanie z urzędu pracy

Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) prowadzą skuteczne programy uaktywniania osób dotkniętych bezrobociem. Na otrzymanie kapitałowego wsparcia, jakie stanowi dofinansowanie z urzędu pracy, mogą liczyć zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby bezrobotne.

 

Firmy mogą się starać o refundację wyposażenia lub doposażenia tworzonego stanowiska pracy. Urządzenie stanowiska pracy przy pomocy urzędu powiązane jest z przymusowością zatrudnienia pracownika rekrutowanego z bezrobotnych proponowanych przez urząd pracy. Urząd wybiera bezrobotnych według kryteriów zgłoszonych przez przedsiębiorstwo. Utworzone w ten sposób miejsce pracy musi być utrzymane przez czas co najmniej dwóch lat.

 

Bardziej skuteczną formą uaktywnienia bezrobotnych są bezpośrednie dotacje dla bezrobotnych. Polega to na przyznawaniu zainteresowanym otwarciem własnego przedsiębiorstwa jednorazowych środków na uruchomienie działalności na własny rachunek. W wyniku takiej pomocy nie tylko bezrobotny znajduje swoje miejsce na rynku, ale także daje nadzieję na zatrudnienie własnych pracowników w przyszłości.

 

Ten rodzaj dotacji jest niezmiernie efektywny, ponieważ jedynie niewielki procent osób, które skorzystały z dofinansowania, po 12 miesiącach wraca do PUP, by zarejestrować się jako bezrobotni.

 

Dotacje z urzędu pracy są niezłą okazją dla osób, które czekają na sprzyjającą okoliczność, by zacząć działać z własnym biznesem. Absolutnie każdy, kto ma postawę przedsiębiorczą, a w obecnej chwili z jakichś powodów boryka się z ciężkim problemem braku pracy i braku gotówki, powinien z niej skorzystać.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.