“Dżuma” jako powieść o wojnie

Jedną z najpopularniejszych dzieł, jakie omawia się w szkole jest “DżumaCamusa. To historia o wielkiej zarazie, jaka rozprzestrzeniła się w mieście. Pisarz utrwala odzew ludzi na to zdarzenie. Dżuma może symbolizować zło panujące na świecie.

Najważniejsi bohaterowie utworu w rozmaity sposób ustosunkowują się do niecodziennego zdarzenia. Jedni od razu zabierają się za walkę z dżumą i nie poddają się aż do końca. Pomagają orańczykom, planują od nowa życie w mieście.

Skomplikowane wyzwanie stoi przed służbami medycznymi, którzy, nawet gdy nie dadzą rady zahamować dżumy, umieją ulżyć orańczykom w chorobie. Jednakznajdują się tacy, którzy uznają wybuch zarazy jako łatwą szansę do rozwinięcia swej działalności i zwiększenia własnych przychodów.

Dżuma to lektura – parabola. Pokazuje jakie stanowiska wciąż na nowo obieramy względem urastającego w siłę zła. Zadaje dodatkowo pytanie o sens cierpienia i dostępne drogi walki z nim. Chociaż od wydania dzieła minęło sporo czasu, opisywana problematyka ciągle jest nieprzemijalna i nieprzerwanie inspiruje odbiorców. Sugeruje, że bakcyl epidemii nigdy nie umiera, a spór dobra ze złem toczy się wokół nas. To czy będziemy bierni zależy tylko od nas samych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.