Kierunek psychologia

Psychologia jest uznawana za jeden z najtrudniejszych kierunków studiów, ponieważ pokrywa wiele różnorakich przedmiotów i kwestii, związanych zarówno z medycyną jak i innymi dziedzinami nauki. Jednocześnie jednak, jest ona profilem studiów bardzowdzięcznym, ponieważ w późniejszej karierzeprzynosi nie tylko nobilitację i dobre zarobki, ale i świadomość że przynosi się pomoc ludziom. 

W zestawieniach zawodów, kierunek psychologia plasuje się zazwyczaj bardzo wysoko, jest też zdecydowanie profilem studiówprzyszłościowym, ze względu na możliwości zatrudnienia . Należy też pamiętać że idealnym pretendentem jest osoba, która potrafi słuchać ludzi i jest zainteresowana ich problemami i ich rozwiązywaniem. Absolwenci tego kierunku pracują z trudną młodzieżą, ludźmi z problemami psychicznymi, agresywnymi i nie przystosowanymi społecznie, dlatego cierpliwość i obiektywizm są w tej pracy kluczowe

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.