Kierunek studiów muzykologia

Studia na kierunku muzykologia dają możliwość zgłębienia wiedzy na temat muzyki. Studenci muzykologii zapoznają się z tą dziedziną nie tylko w kontekście samej twórczości, ale także w kontekście całej kultury. Osoby , które studiują muzykologię uczą się, jak analizować i interpretować utwory muzyczne. Absolwenci kierunku muzykologia zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej. 

Muzykologia zajmuję się badaniem muzyki we wszystkich jej aspektach. Studiowanie muzykologii to dobry wybór dla osób, które interesują się nie tylko muzyką, ale także innymi dziedzinami sztuki. Osoba studiująca muzykologię zdobywa wiedzę na temat historii filozofii, propedeutyki muzykologii, akustyki muzycznej, analizy muzycznej, historii muzyki powszechnej, historii muzyki polskiej, estetyki muzycznej, etnomuzykologii i antropologii kulturowej. Zdobytą wiedzę teoretyczną student muzykologii uczy się wykorzystywać w praktyce przy analizie i interpretacji dzieł muzycznych z różnych epok. Absolwent studiów na kierunku muzykologia znajdzie pracę w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego. Niektórzy absolwenci muzykologii podejmują pracę związaną z edytorstwem muzycznym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.