Kierunki techniczne

Kierunki techniczne to obszar przedmiotów związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych. Są to studiabardzo zróżnicowane. zaliczyć do nich można na przykład architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię. 

Ukończenie studiów technicznych to oznaka, że jest się specjalistą w konkretnej dziedzinie związanej. Kierunkina opisywanych skutkują małą elastycznością na rynku pracy, co w dziedzinach związanych z techniką jest atutem. Jedyną konkurencję stanowią bowiem ludzie z tym samym fachem, a tych, ze względu na poziom trudności wcale nie jest tak wielu. 

Wśród kierunków technicznych największą popularnością cieszą się niezmiennie architektura, gospodarka przestrzenna i inżynieria środowiska. Oprócz tego zainteresowanym studiami na kierunkach technicznych uczelnie proponują takie kierunki jak oceanotechnika, mechatronika i ciesząca się coraz większym powodzeniem, automatyka i robotyka. W związku z rozwojem gospodarczym i ekologicznym rośnie też popyt na ekoenergetykę, energetykę i agroinżynierę. Dynamiczny rozwój Internetu sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na inżynierów internetu i informatyków

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.