Klimat się zmienia przekształca

Pod pojęciem klimat rozumiemy całość zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze przez kilka lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego obszaru ziemi. Jednakże od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne oraz czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Ziemi. W wypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka oraz dodatkowo czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmian klimatycznych zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a ponadto chmury. Do gazów cieplarnianych, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony oraz inne. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany oraz dodatkowo dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Ziemi.  Jednakże dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego działania freonów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.