kołdry wełniane

Z możliwości, zagrożenie dla samooceny i własnego intelektu jest znacznie niższy (Thompson, Davidson & Barber, 1995). Badanie zostało przeprowadzone na studentach z udziałem nierozwiązywalnych problemów, ażeby przetestować niewątpliwe założenia spersonalizowanej teorii dotyczących motywacji i wysiłku. Wyniki pokazały, że nie było dowodów zgłoszonych zmniejszenia nakładów mimo gorszej wydajności podczas zadania były opisane jako umiarkowanie niełatwy w porównaniu z zadaniami znacznie w trudnej sytuacji. Sposobność podniesiono, że niski wysiłek nie ma możliwość być odpowiedzialny za słabe wyniki uczniów w sytuacjach, które tworzą zagrożenie dla samooceny. Dwie sugestie zostały dokonane, jest taka, uczniowie mogą nieświadomie wycofać wysiłku, a drugi stwierdzając, że uczniowie mogą zmniejszyć wysiłek w wyniku wycofania zobowiązania z tego kłopotu. Niezależnie od tego, która propozycja jest prawdziwa, indywidualnej wartości teoria zakłada, że jednostki mają obniżoną skłonność do podejmowania osobistej odpowiedzialności za niepowodzenia (Thompson, Davidson & Barber, 1995). UŁATWIENIE UZASADNIENIA osiągnięcia w SZKOLE Podsumowując, teorie motywacyjne odzwierciedlić ducha czasów, jak i ideologię ich autorów. Różnorakie teorie reprezentują różnorakie metafory ludzkiego działania, Kołdry wełniane podkreślają różnorodne kluczowe procesy, i skupić się na różnych wyników. W trakcie próby zrozumienia motywacji uczniów, na przykład, pedagogów i naukowców, powinny być krytyczne konsumenci i przemyśleć dostosowanie teorii.Własnymi wartościami i potrzebami. Takie uposażenie powinno obejmować metody oceny motywacji, a metody te są nierozerwalnie wbudowane w teoretycznych zobowiązaniach. Wreszcie, założenia teoretyczne są powiązane z implikacjami dla motywacyjnych interwencji. teorie, które kładą nacisk na stabilne cechy osobowości są z natury bardziej pesymistyczne w odniesieniu do interwencji (chociaż ujrzeć McClelland, 1965, 1978). Całkiem prawdopodobne, że nauczyciele mogą odkryć najbardziej przydatne tych teoretycznych, które podkreślają rolę środowiska społecznego w motywacji uczniów. Pośród nich, jak się wydaje, istnieje względna zgoda: motywacja osiągnięcie jakości w gronie wszystkich studentów jest ułatwione poprzez troskliwych i bezpiecznego wspierające autentyczne relacje wśród i pośród dorosłych i dzieci, w którym nacisk kładzie się na rozwój osobisty i współpracy a nie konkurencji i Porównanie społeczne, w których studenci są zachęcani do kontynuowania ich interesów , a ponadto do uczenia się na błędach, i na których opinie są nastawione na naukę, a nie tylko ocenę (Pintrich i Schunk, 2002). Konstrukcje między poznawcze i afektywne domeny “Aha!” praktykę podczas rozwiązywania dylematu jest bardzo krótkoterminowe pozytywne emocje. Z drugiej strony, zadowolenie i radość doświadczył po zakończeniu wyzwanie matematyczne zadania są nieco dłuższe pozytywne emocje. (Na przykład. Malmivuori, 2001) Postawy są reakcje afektywne, które zawierają relatywnie intensywne i długotrwałe pozytywne.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.