Konta osobiste

Po reformie gospodarczo społecznej która nastąpiła w roku 1989 produkty bankowe ewoluowały w bardzo znaczacy sposów. Obok nowości jakimi niewątpliwie były terminal pos najwiekszym dobrodziejstwem okazały się rachunki bankowe. Na tych rachunkach konsumenci mogą składać oszczedności a bank jako wyspecjalizowana komórka finansowa może je z dochodem inwestować. Dziś prawdopodobnie już prawie każdy ma konto personalne które stało ise wymogiem jeśli przykładowo. ubiegamy się o pracę bowiem pracodawcy w ogromnej liczbie przypadków nie wypłacaja dochodów dor ęki.

W umowie rachunku bankowego bank zobowiązuje się do przechowywania środków gotówkowych właściciela rachunku , a ponadto do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Jednostki gospodarcze dokonują za pośrednictwem banków rozmaitych operacji rozliczeniowych, korzystają z kredytów, deponują lokaty terminowe, gromadzą fundusze o różnym przeznaczeniu i w związku z tym posiadają z reguły więcej niż jeden rachunek bankowy. Rachunki bankowe posiadają różny charakter ze względu na ich użycie i tekst ekonomiczną ewidencjonowanych na nich operacji.

W zgodzie z polskim prawem bankowym, w celu przechowywania środków gotówkowych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą banki prowadzą rachunki bieżące, pomocnicze i lokat terminowych. Oprócz tego Kontrahent może mieć wydzielone rachunki (przykładowo. dla rozliczeń zagranicznych, rachunki kredytów). Zawierając umowę oddział banku może zastrzec obowiązek zawiadamiania go o otwarciu przez Klienta rachunku pomocniczego lub rachunku dla rozliczeń zagranicznych w innym banku. Zawierając umowę na obsługę terminali płatniczych które są ściśle związane z rachunkiem bankowym na przykład. w spółce eservice określony jest czas nadzieja na przelew pieniedzy na konto.

Rachunki bieżące posiadają podstawowe znaczenie dla jednostek gospodarczych. Wpływają na nie należności od odbiorców za sprzedawane produkty i świadczone usługi, podejmowane są z nich środki na wypłatę wynagrodzeń, pokrywane zobowiązania wobec dostawców, podatki, opłaty i tym podobne. Umowa rachunku bankowego ma możliwość przewidywać wyodrębnienie na rachunku aktualnym środków gotówkowych przeznaczonych na określone cele, a też przeprowadzanie rozliczeń w tym zakresie.

Rachunek pomocniczy służy do przeprowadzania przez jego posiadacza rozliczeń w innych bankach. Operacje dokonywane za pośrednictwem tego rachunku zazwyczaj ograniczają się do ściśle określonych celów, co jednak nie jest regułą. Otwarcie rachunku pomocniczego nie wymaga potwierdzenia banku prowadzącego rachunek bieżący jednostki gospodarczej.

Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania wolnych środków gotówkowych przez okres wynikający z umowy zawartej z bankiem. Korzystają z nich częstokroć przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych obywające się bez pomocy kredytowej, lokując na nich wolne środki pieniężne. Zachęca je do tego wyższe oprocentowanie tych rachunków niż rachunków bieżących.

Na rachunkach dla rozliczeń zagranicznych ewidencjonuje się rozliczenia związane z działalnością gospodarczą albo statutową prowadzoną poprzez daną jednostkę, używając w chwili obecnej obowiązujące przepisy w obrocie dewizowym. Obowiązuje a dodatkowo ogólna zasada, że wpływy walutowe na ten rachunek związane z działalnością gospodarczą podlegają odsprzedaży na złote.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.