Kotły z podajnikiem

Węgiel kamienny i drewno to jedne z bardzo często wykorzystywanych materiałów służących jako paliwo do piecy grzejących nasze mieszkania. Były jednak momenty kiedy i drewno i węgiel traciły na swojej popularności. Było to spowodowane surowymi przepisami które restrykcyjnie mówiły o ilości spalin jakie mogą dostać się do atmosfery (stąd zaczęto szukać innego paliwa niż węgiel) oraz o wycince drzew na terenie danego państwie (to ograniczyło wykorzystanie drewna). Na dzień dzisiejszy jednak przyszłościowe kotły CO są w stanie wyprodukować wystarczającą ilość energii z obu paliw przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości spalanego materiału. Na rynku (kotły Pleszew) są również dostępne kotły, które potrafią jednocześnie albo zamiennie spalać drewno i węgiel kamienny – kotły z podajnikiem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.