Leczenie uzależnień Warszawa

W biurze Terapia par Warszawa prowadzę konsultacje pomocy psychoterapeutycznej i dodatkowo 
zajęcia psychoterapii osobistej dla nieletnich oraz ludzi starszych. Prowadzę także sesje związków małżeńskich.
Współpracuję z osobami, które:

posiadają zaburzenia lękowe,
cierpią z racji braku krewnych, wystarczających kontaktów z ludźmi,

Leczenie alkoholizmu Warszawa to konsultacje wsparcia psychologicznego to spotkanie przygotowawcze z psychologiem,

które zapewniają nazwanie kłopotu i zaproponowanie w najwyższym stopniu poprawnej odmiany

pomocy psychoterapeutycznej. Jednorazowa konsultacja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.