Odpad odpadowi nierówny

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery związane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i sporą wilgotnością powietrza (mgłą). W wypadku antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz Los Angeles. Ten 1szy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, jednak drugi – subtropikalnej. Smog londyński występuje przede wszystkim w miesiącach zimowych, a smog stylu Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów , a ponadto toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest przede wszystkim dla wycinków wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog ma możliwość powodować wiele chorób, jak np: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Poza tym, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on także niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.