Odśnieżanie dachów to dbanie o bezpieczeństwo

Wiosną, latem czy jesienią wykonujemy wokół swoich posesji pewne prace porządkowe, pielęgnacyjne, dekoracyjne. Okazuje się jednak, że zimą też jest coś do zrobienia. Jest to obowiązek nałożony na nas prawem. Chodzi oczywiście o odśnieżanie dachów, chodników przy ulicach publicznych sąsiadujących z prywatnym terenem, parkingów i usuwanie sopli. Kraków nie jest w tym elemencie wyjątkiem. Jego mieszkańcy też muszą dbać zimą o porządek i bezpieczeństwo.

Zgodnie z prawem obowiązek ten spoczywa na właścicielu obiektu lub jego zarządcy. Niewywiązywanie się z tego zobowiązania grozi mandatem. W przypadku notorycznych zaniedbań właściciel budynku czy działki sąsiadującej z przestrzenią publiczną, np. chodnikiem, może otrzymać od sądu grzywnę sięgającą 5 tys. zł. Poza tym nieodśnieżanie terenu i brak strącania sopli stwarza ryzyko wypadku. Jego ofiara może pozwać właściciela za to, że zaniedbał usuwanie śniegu. Kraków zna takie przypadki.

To powinna być przestrogą dla tych, którzy nie zamierzają dbać o to, by na dachach ich budynków nie zaległ śnieg i lodowe zwisy. Problemów można uniknąć i nie trzeba wcale się wysilać. Wystarczy zlecić fachowcom strącanie sopli. Kraków jako miasto dba o to własnymi siłami komunalnymi. Prywatne osoby i firmy mogą to zlecić wyspecjalizowanym zakładom usług zimowych. Jedna z nich nazywa się ,Odśnieżanie dachów Kraków“. Łatwo ją znaleźć w internecie. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki tę właśnie nazwę.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.