Okna Energeto

Energeto to najnowszy produkt firmy Eko Plast.Przyszłościowe techniki wykorzystane do ich produkcji pozwalają podnieść ich właściwości termoizolacyjne o czterdzieści %. Ta pasywna charakterystyka czyni z nich jedne z najcieplejszych okien a polskim rynku. A dodatkowo, nowatorskie rozwiązanie wklejania szyby prosto w ramę okienną opróczewidentnymi korzyściami,polepszeniem izolacji termicznej i akustycznej, poprawiająrównież bezpieczeństwo – niemożliwe staje się wypchnięcie szyby. Dlategow tej chwili okna Energeto toświetny wybór ciepłych i bezpiecznych okien.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.