Prezentacje maturalne z języka polskiego

Na stronie pogotowiematuralne.pl najbardziej popularnym toposom literackim przyporządkowane zostały przykładowe tematy prezentacji z polskiego, które występują z reguły na maturze z polskiego. Podzieliliśmy je według poziomu trudności, adekwatnie do punktacji maturalnej. Nasze prezentacje maturalne są złożone z bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, konspektu oraz głównej treści. Pewne są wzbogacone o m.in. prezentacje w formacie pdf, reprodukcje malarskie czy fragmenty audiowizualne. Na dodatek każdy maturzysta otrzyma poradnik “Jak stworzyć dobrą pracę maturalną“, który z pewnością umożliwi jak najlepsze zdanie matury.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.