Prezentacje maturalne z polskiego

Nauczyciel języka polskiego po rozpoczęciu nauki w klasie maturalnej powinien przedstawić licealistom listę tematów do wyboru (prezentacje maturalne). Z listy zaproponowanych tematów licealista wybiera jeden i określa strategię jego sporządzenia, który przedstawia do akceptacji nauczycielowi. Jeśli w spisie nie ma tytułu odpowiadającego maturzyście, istnieje możliwość wymyślenia swojego tytułu przed zostanie ogłoszona szkolna lista tematów. W takim przypadku prezentacja powinna mieć powiązanie z literaturą.

W trakcie wyboru tematu zdający powinien się kierować nie wyłącznie zasobem nabytej wiedzy z polskiego, ale w głównej mierze swoimi predyspozycjami. Powinno się mieć na uwadze, że prezentacje z języka polskiego nie kontrolują tylko informacji książkowych, ale dają możliwość ujawnić umiejętność dorosłego myślenia.

Niemało prezentacji ma charakter ogólny i daje swobodę w realizacji. Istotne jest by prezentacja maturalna była w zgodzie z posiadaną wiedzą nie jedynie z zakresu polonistyki (np. licealista interesujący się II wojną światową mógłby zdecydować się na pracę opartą na lekturach z tego okresu, ktoś o zdolnościach plastycznych powinien zdecydować się na temat związany z malarstwem, zaś miłośnicy sportu powinni napisać o komentatorach sportowych). Przy precyzowaniu tematu pracy powinno się klarownie nazwać jego zasięg, a także bibliografię, na których będzie się on opierać literatura i film.

Wybierając temat, powinno się zwrócić uwagę na słowa – klucze ustalonej prezentacji podkreślające cel prezentacji maturalnej np. rola wybranego motywu. Są to ustalenia, które nadają pracy określony kierunek. Dodatkowo, należy zastanowić się nad doborem tematu pod względem znajomości epok, twórczości wybranych twórców, a także proponowanych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.