Prezentacje z języka polskieg

Nauczyciel języka polskiego po rozpoczęciu roku szkolnego w klasie maturalnej powinien zaprezentować licealistom listę tematów do wyboru (prace maturalne). Z listy udostępnionych tematów uczeń klasy maturalnej decyduje się na jeden i określa sposób jego sporządzenia, który przedstawia do akceptacji poloniście. Jeżeli w spisie nie ma tytułu odpowiadającego licealiście, istnieje szansa zaproponowania własnego tytułu przed zostanie dostarczona lista tematów. Wówczas praca powinna mieć związek z literaturą.

Podczas wyboru tematu uczeń liceum musi się kierować nie wyłącznie ilością nabytej wiedzy z polskiego, ale przede wszystkim własnymi zainteresowaniami. Należy pamiętać, że prace maturalne nie weryfikują tylko informacji książkowych, ale dają możliwość zaprezentować zdolność dojrzałego wnioskowani.

Większość tematów maturalnych ma charakter ogólnikowy i pozostawia swobodę w strategi. Ważne jest by praca pozostawała zgodna z posiadaną wiedzą nie tyko z zakresu polonistyki (np. licealista interesujący się wojną może zdecydować się na pracę opartą na książkach z tego czasu, ktoś posiadający uzdolnienia plastyczne może zdecydować się na temat poświęcony malarstwu, zaś miłośnicy sportu mogliby napisać o języku komentarzy sportowych). Przy precyzowaniu tematu prezentacji maturalnej powinno się jasno określić jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i film.

W trakcie wyboru, należy zwrócić uwagę na słowa – klucze danej pracy uwypuklające cel pracy maturalnej np. rola danego motywu literackiego. Są to ustalenia, które nadają pracy określony kierunek. Poza tym, należy rozważyć dobór tematu pod kątem wiedzy z okresów literackich, dzieł znanych pisarzy, a także proponowanych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.