Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

Pod pojęciem klimat rozumiemy całość zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez wiele lat. Standardowo okres ten wynosi około trzydziestu lat. Klimat jest określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego obszaru ziemi. Natomiast od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne , a oprócz tego czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Kuli ziemskiej. W sytuacji czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka , a oprócz tego czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmiany klimatyczne zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) oraz chmury. Do gazy cieplarniane, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a oprócz tego inne. Ze zmiany klimatyczne wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a ponadto dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazy cieplarniane w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Kuli ziemskiej.  Jednakże dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego funkcjonowania freonów. To właśnie ekologia zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.