Psychoterapia Warszawa

W naszym pokoju Pomoc psychologiczna Warszawa prowadzę konsultacje pomocy psychoterapeutycznej oraz 
zajęcia psychoterapii pojedynczej dla młodzieży i dodatkowo osób dorosłych. Prowadzę oprócz tego sesje związków małżeńskich.
Współdziałam z osobami, które:

cierpią z przyczyny chwiejności uczuciowej,
czują generalny niedobór satysfakcji życiowej,
doznają przemocy psychicznej, fizycznej,
są w bliskim związku z osobą uzależnioną,
posiadają wyrazy zespołu DDD,

Terapia małżeńska Warszawa to konsultacje wsparcia psychologicznego to spotkanie preliminarne z psycholożką,

które pozwalają nazwanie kłopotu i zaproponowanie najbardziej prawidłowej odmiany

pomocy psychoterapeutycznej. Jednorazowa konsultacja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.