Psychoterapia Warszawa

W gabinecie Psycholog Warszawa prowadzę sesje wsparcia psychoterapeutycznego i dodatkowo 
zajęcia psychoterapii indywidualnej dla nieletnich i również osób dojrzałych. Prowadzę dodatkowo konsultacje par małżeńskich.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

mają komplikacje z piciem, nadużywają go,

Terapia Warszawa to sesje wsparcia psychologicznego to spotkanie przygotowawcze z psychologiem,

które zapewniają nazwanie kłopotu i zaproponowanie w najwyższym stopniu właściwiej postaci

pomocy psychologiczne. Jednorazowa sesja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.