Studia doktoranckie

Obecnie studia studia doktoranckie są trzecim stopniem procesu bolońskiego. Umożliwiają uzyskanie wykształcenia w określonej dziedzinie, a także przygotowują do indywidualnej działalności badawczej i kreatywnej. Ponieważ na studia doktoranckie przyjmowane są osoby dorosłe zazwyczaj mają one już określone plany. To sprzyja świadomym decyzjom, które z pewnością zaowocują w przyszłości. 

Skutkiem wprowadzenie procesu bolońskiego jest niepewny status uczestników studiów doktoranckich w Polsce. Doktoranci nie są bowiem ani studentami, ani pracownikami uczelni. Jest to rezultat starcia się dwóch tradycji organizacji takich studiów: kontynentalnej i anglosaskiej. W tradycji anglosaskiej doktorant jest studentem, a na studia doktoranckie można złożyć podanie już po zdobyciu tytułu licencjata. Nadanie tytułu magistra następuje wtedy w trakcie studiów doktoranckich. Natomiast w tradycji kontynentalnej, wzorowanej na rozstrzygnięciach niemieckich, doktorant jest naukowcem, a studia szykują go do prowadzenia badań na uczelni

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.