Studia logistyka

Rosnące zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego, sprawia że uczelnie mające w swojej ofercie logistykę są coraz częściej wybierane przez abiturientów. Kształcenie na tym kierunku, obejmujące nie tylko przedmioty z dziedziny transportu, ale i języki obce czy zagadnienia prawne, pozwalają absolwentom znaleźć satysfakcjonującą pracę. 
Studia logistyka to kierunek dla osób, które posiadają takie cechy jak dokładność, umiejętność ogarniania kilku zadań jednocześnie, umysł analityczny, odporność na stres i umiejętność brania odpowiedzialności za swoje wybory. Głównymi miejscami, w których absolwenci kierunku logistyka mogą zdobyć pracę to przedsiębiorstwawytwórcze i transportowe, w których potrzebny jest specjalista w zakresie sprawnego organizowania i kontrolowania procesu logistycznego

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.