Studia Medyczne

Absolwenci studiów medycznych w większym lub mniejszym stopniu, biorą odpowiedzialność za zdrowie drugiego człowieka. Długoletni wysiłek, który musi zostać podjęty przez wszystkich studentów kierunków medycznych, nie idzie jednak w zapomnienie. Absolwenci, jako osoby niosące pomoc, cieszą się bowiem społecznym prestiżem.

W Polsce uczelnie medyczne szkolące przyszłych lekarzy, dentystów, magistrów pielęgniarstwa, farmacji, funkcjonują zazwyczaj jako samodzielne uczelnie (akademie lub uniwersytety medyczne). Ponadto poza kształceniem studentów kierunków medycznych bardzo często uczelnie medyczne prowadzą przedsięwzięcia naukowo-badawcze oraz kliniki. Absolwent kierunku medycznego może pracować w szpitalach, przychodniach lekarskich, stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Studia medyczne umożliwiają także znalezienie pracy poza granicami Polski

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.