Studia podyplomowe

Rodzaj studiów podyplomowych należy dostosować do już posiadanego wykształcenia. Warto dobrze przemyśleć zakres studiów, bo często są one płatne i wyspecjalizowany zakres wiedzy. Po zakończeniu studiów podyplomowych otrzymuje się świadectwo, a nie, jak wcześniej, dyplom. Czasami od absolwentów takich studiów wymaga się napisania pracy. 

Studia podyplomowe mogą być sfinansowane ze funduszy Unii Europejskiej lub funduszy samorządowych. Czasami zdarza się też, że zatrudniający fundują dodatkowe nauczanie swoim podwładnym. Oferta studiów podyplomowych za zwyczaj jest odpowiedzią na sytuację obecną na rynku pracy. Zdarza się, że firmy same zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników wykształconych w konkretnej dziedzinie, co zwiększa szansę na angaż ekspertów

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.