Terapia par Warszawa

W naszym gabinecie Leczenie alkoholizmu Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychoterapeutycznego a także 
konsultacje psychoterapii samotnej dla nieletnich a także ludzi dojrzałych. Prowadzę poza tym sesje związków.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

posiadają zaburzenia lękowe,
cierpią z powodu braku bliźnich, zadowalających kontaktów z ludźmi,

Poradnia psychologiczna Warszawa to sesje wsparcia psychoterapeutycznego to spotkanie preliminarne z psychoterapeutą,

które pozwalają stwierdzenie kłopotu i zaproponowanie w najwyższym stopniu właściwiej postaci

pomocy psychologiczne. Jednostkowa sesja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.