Terapia par Warszawa

W biurze Leczenie uzależnień Warszawa prowadzę zajęcia wsparcia psychoterapeutycznego a także 
zajęcia psychoterapii pojedynczej dla młodszych a także ludzi starszych. Prowadzę również terapię małżeństw.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

zaznają destabilizację dojrzewania czy też wieku średniego,

Pomoc psychologiczna Warszawa to konsultacje wsparcia psychologicznego to spotkanie początkowe z psychoterapeutą,

które umożliwiają wyznaczenie problemu i zaproponowanie najbardziej poprawnej postaci

pomocy psychoterapeutycznej. Pojedyńcza sesja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.