Kierunek studiów socjologia

studia socjologiczne są stworzone dla pretendentów o zacięciu humanistycznym, którzy potrafią rozpatrywać życie publiczne grupy, a w przyszłości przekształcić to na karierę zawodową. Absolwenci kierunku studiów Socjologia – wydziału często pracują w instytucjach statystycznych, bądź w terenie prowadzą badania na określony temat. 

Pomimo tego że kierunek socjologiczny nie znajduje się na szczycie rankingu najbardziej obleganych kierunków, ani najbardziej opłacalnych pod względem przyszłej pracy, to wciąż warto przemyśleć studia na tym profilu jeżeli jest się zainteresowanym problemami społecznymi. Kandydaci na kierunek socjologia muszą mieć podstawy teoretyczne z zakresu historii i nauk społecznych, jako podwaliny pod przyszłą wiedzę

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.