Kierunki zamawiane

zgłaszanie zapotrzebowania specjalizacji rozpoczęto w 2008 roku, aby ustabilizować sytuację na rynku pracy, przeładowanym absolwentami kierunków humanistycznych. W tym celu rząd zamawia kierunki techniczne i matematyczne i propaguje je, poprzez oferowanie grantów finansowych studentom. 

nauka na kierunkach zamawianych dają więcej możliwości zatrudnienia, ponieważ ewoluujące gałęzie ekonomii same wskazują, absolwenci jakich kierunków będą najbardziej potrzebni. A potrzeba oznacza zamawianie specyficznych kierunków, głównie związanych z profilami studiów technicznymi. Opłaca się zatem studiować kierunki zamawiane

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.