Nad Niemnem jako powieść tendencyjna

W narodowej historii literatury główne miejsce stanowią epopeje. Prócz najsławniejszej, którą jest “Pan Tadeusz” wymienimy również odmienną publikację, która wypełnia wyznaczniki tego ponadczasowego gatunku. Nad NiemnemOrzeszkowej to lektura, która ukazała się w epoce pozytywizmu. Prezentuje ona szeroką panoramę życia polskiego ziemiaństwa.

Najdokładniej ukazani bohaterowie to mieszkańcy dworu w Korczynie. Po walkach niepodległościowych ciągle obcują z problemami z płynnością finansową. Jednak ich domostwo dość często odwiedzają lepiej sytuowani sąsiedzi i reprezentanci arystokracji. Obok właścicieli majątków autorka ukazała również pozycję pozbawionej pozycji – mieszkającej w zaścianku. Pomimo nielekkiej sytuacji wiedzą jak być wdzięcznym za proste życie, a niewątpliwie kochają ojczyznę.

Oprócz nieporozumień w utworze Nad Niemnem została też podniesiona idea obyczajów i obrzędów oraz mozolnej pracy. Twórczyni jest przekonana, że wyłącznie dzięki tym wartościom można spokojnie egzystować w trudnych czasach w niepewnych czasach.

Tym, dla których moralne idee nie są najważniejsze utwór dostarcza także innego tematu. Jest to wątek powstającej namiętności między Janem Bohatyrowiczem, a dziewczyną z Korczyna. Na samym początku na ich drodze do szczęścia ukazuje się kilka komplikacji, między innymi panna z dobrego domu nie jest przyzwyczajona pracować na roli, mimo to w zakończeniu cała historia kończy się radośnie, a decydują związać się.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.