Prezentacje maturalne z języka polskiego

Nauczyciel polskiego na początku roku szkolnego w klasie maturalnej musi udostępnić licealistom listę (prezentacje maturalne). Z listy zaproponowanych prezentacji maturalnych maturzysta decyduje się na jeden i określa możliwość jego wykonania, który przedstawia do zaaprobowania nauczycielowi. Jeśli w spisie nie ma tytułu odpowiadającego licealiście, zachodzi możliwość zaproponowania swojego tytułu przed zostanie zaprezentowana lista tematów. Wówczas praca powinna mieć związek z literaturą.

Podczas wyboru tematu uczeń klasy maturalnej powinien się kierować nie tylko stanem nabytej wiedzy z języka ojczystego, ale przede wszystkim osobistymi zainteresowaniami. Trzeba mieć na uwadze, że prezentacje maturalne nie odzwierciedlają wyłącznie wiadomości książkowych, ale dają możliwość dowieść umiejętność samodzielnego argumentowania.

Sporo tematów ma charakter ogólny i daje swobodę w strategi realizacji. Istotne jest by prezentacja była w zgodzie z posiadaną wiedzą nie tyko z zakresu polonistyki (np. maturzysta interesujący się wiekiem XX powinien zdecydować się na pracę maturalną opartą na lekturach z tego czasu, ktoś o zdolnościach plastycznych może wybrać temat poświęcony malarstwu, zaś kibice mogliby pisać o języku komentarzy sportowych). Przy precyzowaniu tematu prezentacji trzeba przejrzyście nazwać jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i sztuka.

Wybierając temat, trzeba zwrócić uwagę na słowa – klucze danej pracy wskazujące na cel prezentacji np. funkcje danego motywu literackiego. Są to wyrażenia, które wyraźnie ukierunkowują pracę. Ponadto, trzeba zastanowić się nad doborem tematu pod względem wiedzy z okresów literackich, dzieł wybranych twórców, a także proponowanych motywów literackich.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.