Prezentacje maturalne z polskiego

Nauczyciel języka polskiego po rozpoczęciu roku szkolnego w klasie maturalnej powinien udostępnić maturzystom listę (prace maturalne). Z listy przedstawionych prezentacji z języka polskiego uczeń klasy maturalnej wybiera jeden i formułuje metodę jego realizacji, który prezentuje do zaaprobowania nauczycielowi języka polskiego. Jeśli na liście nie ma tematu odpowiadającego maturzyście, występuje ewentualność wymyślenia własnego tytułu nim zostanie zaprezentowana szkolna lista tematów. Wtedy prezentacja maturalna powinna mieć powiązanie z literaturą.

W trakcie wyboru tematu uczeń liceum powinien się kierować nie wyłącznie jakością zdobytej wiedzy z języka polskiego, ale w głównej mierze osobistymi pasjami. Trzeba pamiętać, że prace maturalne nie odzwierciedlają wyłącznie wiadomości z literatury, ale dają możliwość zaprezentować zdolność dojrzałego argumentowania.

Większość tematów maturalnych ma charakter uniwersalny i pozostawia swobodę w sposobie realizacji. Kluczowe jest by prezentacja pozostawała w zgodzie z posiadaną wiedzą nie wyłącznie z zakresu polonistyki (np. uczeń pasjonujący się historią XX wieku powinien wybrać pracę maturalną opartą na lekturach z tego czasu, ktoś mający zdolności plastyczne powinien zdecydować się na temat odnoszący się do malarstwa, zaś zafascynowani sportem powinni napisać o języku komentarzy sportowych). Przy precyzowaniu tematu prezentacji maturalnej trzeba jasno określić jego zasięg, a także bibliografię, na których będzie się on opierać literatura i film.

Przy wyborze, trzeba przywiązać uwagę na słowa – klucze danej prezentacji podkreślające cel prezentacji maturalnej np. funkcje ustalonego motywu. Są to wyrażenia, które wyraźnie ukierunkowują pracę. Poza tym, trzeba rozważyć dobór tematu pod kątem znajomości okresów literackich, dzieł znanych twórców, a także proponowanych motywów literackich.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.