Prezentacje z języka polskieg

Nauczyciel polskiego na początku nauki w klasie maturalnej musi zaprezentować zdającym listę (prace maturalne). Z listy udostępnionych prezentacji maturalnych maturzysta decyduje się na jeden i formułuje możliwość jego realizacji, który przedstawia do zaaprobowania nauczycielowi. Jeżeli w spisie nie ma tematu odpowiadającego licealiście, występuje możliwość wymyślenia własnego tytułu nim zostanie udostępniona szkolna lista tematów. W takim przypadku prezentacja musi mieć związek z literaturą.

Wybierając temat uczeń klasy maturalnej musi się kierować nie wyłącznie poziomem nabytej wiedzy z języka polskiego, ale w głównej mierze osobistymi predyspozycjami. Należy pamiętać, że prace maturalne nie weryfikują tylko zagadnień książkowych, ale pozwalają zaprezentować zdolność dojrzałego argumentowania.

Większość prezentacji maturalnych ma charakter ogólnikowy i daje swobodę w sposobie realizacji. Istotne jest by prezentacja maturalna pozostawała w zgodzie z posiadaną wiedzą nie jedynie z zakresu literaturoznawstwa (np. uczeń interesujący się wojną może zdecydować się na prezentację maturalną opartą na książkach z tego czasu, ktoś posiadający uzdolnienia plastyczne może poruszyć temat poświęcony malarstwu, zaś miłośnicy sportu mogą pisać o języku komentatorów sportowych). Przy precyzowaniu tematu pracy powinno się klarownie wyrazić jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i film.

Wybierając temat, należy zwrócić uwagę na słowa – klucze ustalonej pracy maturalnej wskazujące na cel pracy maturalnej np. funkcje danego motywu literackiego. Są to określenia, które nadają pracy określony kierunek. Ponadto, powinno się pomyśleć o doborze tematu pod względem znajomości epok literackich, twórczości określonych twórców, a także proponowanych motywów literackich.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.