Prezentacje z języka polskieg

Nauczyciel polskiego po rozpoczęciu roku szkolnego w klasie maturalnej musi zaprezentować licealistom listę (prezentacje maturalne). Z listy zaproponowanych prezentacji z języka polskiego licealista wybiera jeden i formułuje sposób jego realizacji, który przekazuje do akceptacji nauczycielowi. Jeżeli na liście nie ma tematu odpowiadającego uczniowi klasy maturalnej, występuje szansa wymyślenia własnego tytułu nim zostanie dostarczona lista tematów. Wtedy prezentacja musi mieć powiązanie z literaturą.

Podczas wyboru tematu uczeń klasy maturalnej musi się kierować nie tylko jakością zdobytej wiedzy z języka polskiego, ale w pierwszej kolejności osobistymi pasjami. Powinno się pamiętać, że prezentacje z języka polskiego nie weryfikują tylko zagadnień z literatury, ale pozwalają ujawnić umiejętność dojrzałego wnioskowani.

Większość prac maturalnych ma charakter ogólny i zostawia swobodę w metodzie realizacji. Istotne jest by praca była zgodna z posiadaną wiedzą nie tyko z zakresu filologii polskiej (np. maturzysta fascynująca się historią XX wieku mógłby zdecydować się na prezentację opartą na książkach z tego okresu, ktoś lubiący plastykę może wybrać temat odnoszący się do malarstwa, zaś kibice powinni pisać o języku komentarzy sportowych). Przy precyzowaniu tematu pracy powinno się przejrzyście opisać jego zasięg, a także teksty kultury, na których będzie się on opierać literatura i film.

Wybierając temat, powinno się zwrócić uwagę na słowa – klucze danej pracy maturalnej uwypuklające cel prezentacji np. rola danego motywu książkowego. Są to wyrażenia, które nadają pracy określony kierunek. Dodatkowo, powinno się rozważyć dobór tematu pod względem wiedzy z epok literackich, dzieł określonych poetów, a także wybranych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.