Prokuratura Rejonowa

Prokurator – funkcjonariusz publiczny prokuratury uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności prokuratorskich. Jako funkcjonariusz prokuratury strzeże praworządności oraz dodatkowo czuwa nad ściganiem przestępstw.

W II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej istniały trzy stopnie służbowe w prokuraturze:

  • prokurator
  • wiceprokurator
  • podprokurator

Kategorie

Aktualnie w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, prokuraturę stanowią:

  • Prokurator Generalny
  • prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
  • prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
  • prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Funkcję Prokuratora Generalnego do 31 marca 2010 r sprawował z urzędu Minister Sprawiedliwości – od 1 kwietnia 2010 r. Prokurator Generalny jest powoływany poprzez prezydenta na jedną sześcioletnią kadencję, spośród dwóch kandydatów wskazywanych poprzez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Poradę Prokuratorów.

Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych, okręgowypch i rejonowych.

Prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych.

Prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej są prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu , a dodatkowo oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a również prokuratorzy Biura Lustracyjnego i oddziałowych Biur Lustracyjnych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.