Reguły obrony pracy maturalnej z języka polskiego

Prace na maturę ustną są częścią ustnej matury z języka polskiego ocenianą przez zespół egzaminacyjny. Drugą częścią matury ustnej jest dialog maturzysty z komisją egzaminacyjną odnosząca się do tematu pracy maturalnej i przywołanych lektur.

Prezentacja maturalna opiera się na publicznym i ustnym zaprezentowaniu wybranego przez zdającego tematu pracy. Temat prezentacji trzeba omawiać w sposób możliwie kompletny, spójny oraz rzeczowy. Odpowiedni dobór tematu i sposobu jego przekazania umożliwia na ukazanie indywidualnych zamiłowań oraz hobby. Dopuszczalna jest możliwość wystąpienia z propozycją indywidualnego tematu, który musi jednak wcześniej zaaprobować nauczyciel, a następnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna aprobująca obowiązujący w danej szkole spis tytułów prezentacji.

Za odpowiedź ustną można uzyskać najwięcej 20 punktów. Szkoła musi zapewnić oprzyrządowanie potrzebne do pokazania materiałów pomocniczych dostarczonych wcześniej przez maturzystę. Podczas przedstawiania pracy maturealnej z języka polskiego zdającemu nikt nie powinien przeszkadzać komentarzami lub zapytaniami. Egzaminatorzy będą zwłaszcza badać sztukę komunikacji werbalnej oraz zdolność organizowania pracy.

Zdolność organizowania warsztatu opiera się na planowej i logicznej kompozycji pracy – zgodnym z zasadami rozdziale zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Zasadnicze jest zaprezentowanie komisji właściwego poznania tematu i uargumentowanie określonej tezy.

Na  przygotowanie pracy maturalnej z języka polskigo jest dużo czasu, więc trzeba należycie przemyśleć kolejne etapy pracy nad nią. Opracowanie zakończonego tematu wymaga przemyślenia,  odszukania koniecznych materiałów, czasu na napisanie, a w następnej kolejności nauczenie się właściwego przedstawienia tematu prezentacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.