Studia doktoranckie

Obecnie studia studia doktoranckie są trzecim stopniem procesu bolońskiego. Umożliwiają zdobycie wiedzy w określonej dziedzinie, a także przygotowują do indywidualnej działalności badawczej i kreatywnej. Ponieważ na studia doktoranckie przyjmowane są osoby dorosłe zazwyczaj mają one już sprecyzowane plany. To sprzyja przemyślanym wyborom, które z pewnością zaowocują w przyszłości. 

Skutkiem reformy szkolnictwa wyższego jest niejasny status uczestników studiów doktoranckich w Polsce. Doktoranci nie są bowiem ani studentami, ani pracownikami naukowymi. Jest to konsekwencja starcia się dwóch tradycji organizacji takich studiów: kontynentalnej i anglosaskiej. W tradycji anglosaskiej doktorant jest studentem, a na studia doktoranckie można złożyć podanie już po otrzymaniu tytułu licencjata. Nadanie tytułu magistra następuje wtedy w trakcie studiów doktoranckich. Natomiast w tradycji kontynentalnej, opartej na rozwiązaniach niemieckich, doktorant jest naukowcem, a studia przygotowują do prowadzenia badań na uniwersytecie

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.