Ulotki

Różnego stylu restauracje bardzo chętnie wykorzystują ulotki jako jedna z głównych form reklamy. Ulotki te docierają do przeciętnego odbiorcy za pośrednictwem kolporterów. Najlepiej jest żeby osoba zajmująca się wręczaniem ulotek dotyczących danej restauracji znajdowała się w sąsiedztwie tejże. W tym przypadku prawie każdy zainteresowany mógłby natychmiast skonfrontować reklamę z rzeczywistością i ulotka miałaby największa moc oddziaływania na jej odbiorcę. Jeżeli już ten rodzaj reklamy trafia do odbiorcy, który nie jest zainteresowany zapoznaniem się z tekstem ulotki reklama jest nietrafiona. Reklamy restauracji w formie ulotek zawieraj przeważnie krótki opis menu, który posiada zachęcić do jej odwiedzenia. W pewnych przypadkach są to również kupony rabatowe na posiłek w danej restauracji. Ten rodzaj ulotek posiada największe szanse na to odbiorca reklamy był skłonny korzystać możliwości, które oferuje ulotka. Niewątpliwie szanse powodzenia tego rodzaju akcji promocyjnych wzrastają wraz ze wzrostem temperatury i zmiana pory roku na cieplejszą.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.