Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, ale stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest uzależnione od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby dany hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niesłychanie intensywne, ale również dźwięki niepożądane. Zbyt duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Może wręcz prowadzić do bardzo poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli może powodować uszkodzenia narządu słuchu. Oprócz tego hałas ma możliwość wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W przypadku dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki może wręcz dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są głównie mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. A dodatkowo można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach funkcjonalności publicznej , a oprócz tego terenach wypoczynkowych , a dodatkowo hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.