Nad Niemnem jako powieść realistyczna

W narodowej twórczości literackiej ważne miejsce wyznaczają epopeje narodowe. Oprócz najbardziej znanej, jaką stanowi “Pan Tadeusz” odszukamy także odmienną publikację, która zawiera wyznaczniki tego wyjątkowego gatunku. Nad NiemnemOrzeszkowej to książka, która powstała w epoce pozytywizmu. Kreśli ona szeroką panoramę losów ziemiaństwa.

Najdokładniej ukazani bohaterowie to mieszkańcy szlacheckiego dworu. Po zrywie styczniowym cały czas spotykają się z problemami pieniężnymi. Pomimo tego ich dworek nierzadko odwiedzają zamożniejsi znajomi i członkowie arystokratycznych rodów. Obok ziemiaństwa pisarka zaprezentowała też pozycję pozbawionej pozycji – której bliżej do chłopów niż szlachty. Pomimo ciężkiej sytuacji potrafią docenić proste życie, a z pewnością kochają swój kraj.

Oprócz kłótni w utworze Nad Niemnem została również podkreślona idea obyczajów i obrzędów oraz ustawicznej pracy. Pozytywistka twierdzi, że jedynie dzięki tym ideom można słusznie trwać w niespokojnych czasach.

Dla tych, dla których moralne idee nie są ciekawe dzieło proponuje inna tematykę. Jest to problem rodzącej się namiętności między przedstawicielem bohatyrowickiego zaścianka, a dziewczyną z Korczyna. Początkowo na ich ścieżce do szczęścia pojawia się niemało przeciwności, na przykład Orzelska nie jest przyzwyczajona pracować na roli, jednak na koniec przedstawiona historia kończy się pozytywnie, a młodzi wyznają sobie miłość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.