Kierunek studiów socjologia

studia socjologiczne są stworzone dla pretendentów o zacięciu humanistycznym, którzy potrafią analizować życie publiczne grupy, a w przyszłości przekuć to na karierę zawodową. Absolwenci kierunku studiów Socjologia – wydziału często pracują w instytucjach statystycznych, bądź w terenie prowadzą badania na określony temat. 

Pomimo tego że kierunek socjologiczny nie znajduje się na wierzchu listy najbardziej popularnych kierunków, ani najbardziej opłacalnych pod względem przyszłej kariery, to wciąż warto rozważyć studia na tym wydziale jeżeli jest się zainteresowanym problemami społecznymi. pretendenci na kierunek socjologia muszą mieć podstawy teoretyczne z obszaru historii i nauk społecznych, jako podwaliny pod przyszłą wiedzę

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.