Leczenie depresji warszawa

W moim biurze Poradnia psychologiczna Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychoterapeutycznego a także 
sesje psychoterapii indywidualnej dla młodych i również ludzi starszych. Prowadzę także konsultacje związków.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

posiadają trudności z piciem, nadużywają go,

Terapia małżeńska Warszawa to sesje wsparcia psychoterapeutycznego to spotkanie początkowe z psychologiem,

które gwarantują wyznaczenie problemu i zaproponowanie najbardziej godniej postaci

pomocy psychoterapeutycznej. Jednokrotna konsultacja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.