Prace z języka polskiego

Polonista na początku nauki w klasie maturalnej musi zaprezentować uczniom listę (prezentacje maturalne). Z listy przedstawionych prac maturalnych maturzysta wybiera jeden i formułuje sposób jego realizacji, który przedstawia do akceptacji poloniście. Jeżeli na liście nie ma tytułu odpowiadającego uczniowi klasy maturalnej, zachodzi szansa zaproponowania własnego tematu nim zostanie opublikowana lista tematów. Wtedy praca powinna mieć powiązanie z literaturą.

Wybierając temat licealista powinien się kierować nie wyłącznie zasobem osiągniętej wiedzy z języka polskiego, ale w pierwszej kolejności osobistymi zainteresowaniami. Powinno się mieć na uwadze, że prace maturalne nie weryfikują jedynie informacji z literatury, ale pozwalają zaprezentować zdolność dojrzałego myślenia.

Niemało tematów maturalnych ma charakter ogólny i zostawia swobodę w realizacji. Istotne jest by prezentacja maturalna pozostawała w zgodzie z posiadaną wiedzą nie tyko z zakresu filologii polskiej (np. licealista pasjonujący się wojną mógłby zdecydować się na prezentację opartą na książkach z tego czasu, ktoś posiadający uzdolnienia plastyczne może zdecydować się na temat odnoszący się do malarstwa, zaś zafascynowani sportem mogliby pisać o komentatorach sportowych). Przy doprecyzowywaniu tematu prezentacji maturalnej należy klarownie opisać jego zasięg, a także bibliografię, na których będzie się on opierać literatura i malarstwo.

W trakcie wyboru, powinno się zwrócić uwagę na słowa – klucze danej prezentacji maturalnej uwypuklające cel prezentacji np. rola ustalonego motywu. Są to wyrażenia, które nadają tematowi określony kierunek. Ponadto, należy zastanowić się nad doborem tematu pod względem znajomości okresów literackich, twórczości wybranych pisarzy, a także wybranych motywów literackich.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.