Systemy sterowania

Japonia jest kolebką robotów. To aktualnie tam, każdego dnia, możemy usłyszeć o nowym wynalazku, który dzięki swoim funkcjom wyręczać będzie człowieka przy ciężkich i lżejszych pracach zawodowych oraz w życiu prywatnym. Polscy studenci kilkakrotnie pokazali natomiast, że nie tylko Japończycy są doskonałymi konstruktorami robotów. Nasze osiągnięcia, które unowocześniają Systemy sterowania dla automatów w wielkich przedsiębiorstwach poznano już na drugiej półkuli. Dowodem na to mogą być zaszczytne tytuły dla polskich studentów, którzy opracowali i udoskonalili specjalne Systemy wizyjne, na taśmach produkcyjnych amerykańskiej fabryki. Osiągnięcia naszych młodych rodaków w sterowaniu PLC docenili również mistrzowie i producenci robotów w Tokio. Kilku naszych absolwentów Politechniki Gdańskiej już posiada przygotowane miejsca w największych fabrykach robotów na świecie. Taki sukces nie zdarza się co dzień, dlatego powinnaś cieszyć się ich sławą. Dajmy także szansę innym profesjonalistom na kształcenie i osiąganie wymarzonych celów, które pozwolą im zdobyć światową sławę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.