Testy na aplikacje

Przeforsowanie egzaminów na aplikacje prawnicze w postaci testu było jedną z czynności podjętych w celu otwarcia drogi do zawodów prawniczych dla szerokiego grona ludzi pragnących wykonywać zawód adwokata czy notariusza.
Uprzednie regulacje pozostawiały kwestię przyjęć na programy samorządom zawodowym poszczególnych spółce. Sytuacja taka spotykała się ze sprzeciwem osób, którym nie informacje było uzyskać się na aplikacje. Zarzucały one korporacjom, że głównym kryterium przyjęć na programy są koneksje rodzinne, a nie merytoryczne przygotowanie kandydata.
Konieczne było stworzenie takiego modelu egzaminu na aplikacje, który byłby w najwyższym stopniu obiektywny. W gronie wielu propozycji zwyciężyła w końcu obowiązująca do dzisiaj forma egzaminu: testy na aplikacje.
Egzamin konkursowy w obecnej postaci, tj. testy na aplikacje, również jest krytykowany. Wielu zarzuca mu, że nie kontroluje tak realnie wiedzy, i że testów można nauczyć się na pamięć, a praca prawnika nie ma wszakże polegać jedynie na znajomości pamięciowej jakiejś ilości artykułów, ale na umiejętności ich zastosowania w praktyce.
Mimo zgłaszanych zastrzeżeń, testy na aplikacje mimo wszystko zdają się najbardziej sprawiedliwą metodą selekcji kandydatów na przyszłych sędziów czy adwokatów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.