Wyniki publikowane przez firmy ubezpieczeniowe

W ostatnim roku wszelkie korporacji ubezpieczeniowe na życie zebrały ponad 6 mld 943 mln zł. składek brutto, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku znaczy wzrost o ponad 29,1%. Rosną też kapitały i dochody gotówki spółek ubezpieczeniowych. Te optymistyczne wskaźniki są głównie genialnym sygnałem dla tych klientów, którzy już zaufali ubezpieczycielom , a dodatkowo zachętą dla ludzi dopiero zamierzających wykupienie polisy na życie.
Wyniki ekonomiczne nieustannie publikowane poprzez firmy ubezpieczeniowe działające w Polsce jednoznacznie wskazują na intensywny wzrost ubezpieczeń życiowych, które dla narastającej części społeczeństwa stają się jednym z priorytetowych elementów zabezpieczenia finansowego, tożsamo jak lokaty bankowe albo inwestycje kapitałowe. Ale to są informacje korporacji ubezpieczeniowych i warto je skonfrontować z publikacjami – pracami – badaczy niezależnych – warto przejrzeć nasze prace magisterskie z ubezpieczeń.
Do każdego z nas a przede wszystkim do przedsiębiorców i pracodawców, dociera ogrom treści o możliwościach ubezpieczenia siebie, rodziny, pracowników spółki i uzbieranych dóbr. Zakłady ubezpieczeniowe zabiegając o nabywcy, a raczej o jego pieniądze licytują się w ‘opakowaniu’ swoich ofert w sugestywne i budzące zaufanie nazwy , a ponadto zapewniają, że ich oferta jest zasadniczą w danym zakresie na rynku. Nie w każdym momencie znajduje to potwierdzenie w praktyce.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.