Internet

Z Internetu korzystają użytkownicy tysięcy sieci przyłączonych do niego, a zarówno miliony ludzi, jakie uzyskują do niego dostęp za pomocą linii telefonicznych oraz kont oferowanych poprzez sporo firm. Wszystkie te firmy (są one nazywane dostawcami usług internetowych) korzystając z jednego czy większej liczby serwerów sieciowych przyłączonych do nowości. Wszelkie te serwery są wyposażone w wiele modemów. Dzięki temu użytkownicy mogą za pośrednictwem linii telefonicznej połączyć się z dostawcą usług internetowych. Lokalny komputer staje się w owym czasie komputerem-klientem, który współpracuje z serwerem oraz używa jego cyfrowych linii transmisyjnych do uzyskania połączenia z Internetem. Na rysunku (3) przedstawiono sposób, w jaki indywidualni użytkownicy mogą się połączyć z dostawcą usług internetowych jak również sięgnąć z jego łącza z Internetem.

Którykolwiek serwer przyłączony do Internetu staje się jego częścią. Innymi słowy, Internet łączy wszystkie do siebie przyłączone serwery obsługujące sieci lokalne, rozległa jak również używane poprzez dostawców usług internetowych. Na rysunku (4) przedstawiono budowę Internetu.

Pierwsze komputery podłączone do Internetu znajdowały się w ośrodkach akademickich jak również w agencjach rządowych, więc pierwszymi osobami, jakie z nich korzystały, byli naukowcy a także studenci. Ponieważ osoby te były zainteresowane głównie wymienianiem plików jak również informacji zapisywanych w formacie tekstowym, a możliwości komputerów przyłączonych do sieci były ograniczone, projektanci nie przewidzieli szans korzystania z grafiki czy złożonego interfejsu użytkownika. W ciągu pierwszych 20 lat użytkownicy Internetu uzyskiwali dostęp do plików jak również korzystali z poczty elektronicznej. Uslugi Internetowe można podzielić na trzy grupy: 1 Usługa pozwala na komunikowanie się dwóch bądź więcej ludzi (e-mail, news jak również IRC).

Tags: , ,

Comments are closed.