cartier

Bed.A romansu historycznego “, w łóżku,” jest ustawione 1296, podczas gdy cartier Edward Długonogi Anglii chce Szkocji. Posyła swych angielskich rycerzy zastrzeżenia szkockie lenna zaś śr szkockiej szlachcianki aż do chleba narodu. Damian.

Tags: , ,

Comments are closed.