Jak zapobiegać wciągi

Branża tworzyw sztucznych stale poszukują sposobów na poprawienie procesu produkcji. Jednym z istotnych sposobów jest skracanie czasu cyklu. Przy zastosowaniu odpowiednich środków działających na pograniczu spieniania możliwe jest skrócenie czasu cyklu nawet o 20%. Bardzo ważne jest, że nie zmieniają się przy tym parametry wyrobu. Aby proces był stabilny należy używać do dozowania urządzeń o bardzo dobrej dokładności. Najczęściej wykorzystywane są urządzenia dozujące wagowo

Porofory można podzielić na dwie podstawowe grupy: endotermiczne(wymagające temperatury do zainicjowania) oraz egzotermiczne(wydzielające ciepło podczas reakcji). W przetwórstwie tworzyw termoplastycznych najczęściej wykorzystywane są środki endotermiczne. Wśród środków spieniających występuje grupowanie na środki o niskich temperaturach, średnich temperaturach i wysokich temperaturach działania.

Zastosowanie środków spieniających i innych dodatków, stosowanych w ilościach 0,25% wymaga bardzo dokładnego dozowania. Tego typu dodatki wymagają zastosowania dozownika grawimetrycznego. W dozownikach grawimetrycznychdozowany składnik jest ważony a następnie podawany do maszyny przetwarzającej: wtryskarki, wytłaczarki, rozdmuchiwarki. Ten typ dozowania ma tą zaletę, że urządzenie nie musi być kalibrowane.

Urządzenia wagowe pozwalają na precyzyjność 99,995% co ma bezpośredni wpływ na oszczędności składników (zazwyczaj bardzo drogich) i jest głównym czynnikiem wpływającym pozytywnie na efekty końcowe produkcji. Przedawkowanie np. spieniacza może doprowadzić do zaburzenia procesu produkcyjnego. Wydajności są zróżnicowane w przedziale 5 g/h do 1500 kg/h. Maksymalnie 6 składników dodawanych równocześnie

W przetwórstwie tworzyw sztucznych na co dzień muszą być stosowane dodatki, które mają na celu zapobieganie wciągom. Są to modyfikatory dozowane za pomocąspecjalistycznych urządzeń, dozowników. Dodatki te najczęściej dodawane powinny być w minimalnych ilościach 0,5-5%. Przedawkowanie tych dodatków oznacza zwiększenie znaczne kosztów bez potrzeby.

Tags: , , , ,

Comments are closed.