Kurs pierwszej pomoc

Obecnie wiele osób nie wie nawet jak prawidłowo przeprowadzić sztuczne|oddychanie, więc ciężko oczekiwać od takich ludzi aby w krytycznym momencie się tego podjęli. Dlatego w szkołach powinny być przeprowadzane regularne zajęcia teoretyczne i praktyczne z pierwszej pomocy. Takie działania pozwolą wychować społeczeństwo świadome wagi udzielenia pierwsze pomocy i potrafiące to zrobić na wysokim poziomie.

Pierwsza pomoc to w przypadku nieszczęśliwego wypadku najistotniejsze czynności, które mogą wykonać świadkowie tego zdarzenia. Niestety ludzie nie zawsze są świadomi tego jak istotne jest udzielenie pierwszej pomocy i często nie udzielają jej z różnych powodów. Korzystając z kursów pierwszej pomocy, mogą zdobyć podstawową teoretyczną jak również praktyczną wiedzę niezbędną podczas udzielania pierwsze pomocy.

Podstawy pierwszej pomocy powinny być wpajane już dzieciom w najmłodszych klasach podstawówki, z tego prostego względu, że w momencie kiedy będziemy świadkiem sytuacji, w której trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy, po pierwsze będziemy wiedzieli jak to zrobić, a po drugie będziemy świadomi tego co może się stać kiedy tego nie zrobimy i nie zareagujemy. Ludzie muszą być świadomi, że przy nieszczęśliwych zdarzeniach często decydują minuty, a nawet sekundy.

Szkolenie z pierwszej pomocy musi być przeprowadzane praktycznie na każdym szczeblu naszej edukacji, a jego poziom powinien odpowiadać temu co w danym wieku możemy zrobić kiedy jesteśmy świadkami wypadku. Jednakże największy nacisk przy początkowych fazach szkolenia powinien być zwrócony na to aby uświadomić ludziom, że nasz brak reakcji też szkodzi, ponieważ brak pomocy może doprowadzić do nieodwracalnych skutków.

Jeżeli na zasady udzielania pierwszej pomocy zostanie położony duży nacisk w szkołach i będą i szkolenie z pierwszej pomocy będzie przeprowadzane regularnie dla wszystkich uczniów w momencie krytycznym taka osoba nie będzie miała obaw, iż może źle zrobić, przykładowo masaż serca. Ludzie, którzy będą regularnie od najmłodszych lat mieli kursy z pierwszej pomocy doskonale będą wiedzieli co w jakim momencie robić.

Tags: , , , ,

Comments are closed.