pozycjonowanie stron

Pozycjonowanie bywa czymś sporzej niż tworzeniem wizerunku (image) firmy. Jest kreowaniem takiego wizerunku marki, który pozwoli na jej poprawne wyróżnienie wśród marek konkurencyjnych oraz zajęcie optymalnej pozycji na mapie percepcji rynku.
Pozycjonowanie polega na wyborze najlepszych cech danej marki a także określeniu stopienie nasilenia tych cech dla przeróżnych marek.
Przykładem zdoła być pozycjonowanie kraków marek produktów elektronicznych: Sony, Panasonic, Philips i Elemis i Aiwa. Biorąc pod uwagę dwie cechy, natomiast mianowicie stopień znajomości marki przez użytkowników jak również oceny tym markom przypisane, najkorzystniejsza jest sytuacja pierwszych trzech marek. Charakteryzują się one wysokim współczynnikiem znajomości marki poprzez nabywców oraz wysokimi ocenami. Gorsza może być sytuacja marek Elemis i Aiwa.
Oczywiste jest, że planując promocyjne poczynania, firmy te ustalały będą różne cele , różne argumenty promocyjne oraz zarówno, różne formy promocji a także środki przekazu. Firma Elemis podkreślać będzie w swej kampanii promocyjnej, fakt że w telewizorach o owej marce są zawarte podzespoły multum znanych producentów, co spowoduje poprawę oceny tych produktów poprzez nabywców telewizorów.
Do tego typu metod pozycjonowania można wykorzystać różne pary cech, które uzna się za istotne dla danej grupy artykułów.
Np. jeżeli producent mydła marki „Rexona” uważałby, iż sukces rynkowy żąda zmiany pozycjonowania w kierunku akcentowania cechy świeżości, powinno to odszukać wyraz w promocji jego firmy.

1. Różnicowanie produktu – podwyższenie jego rzeczywistej wartości dla nabywców, czyli zaoferowanie produktu który bywa lepszy nowszy szybszy tańszy od produktu konkurenta
Podwyższanie rzeczywistej wartości produktu zdoła nastąpić przez
udoskonalenie oraz cech fizycznych, estetycznych, technicznych funkcjonalnych bezpieczeństwa itp
2. Pozycjonowanie produktu – tworzenie w umysłach nabywców takiego wizerunku pruduktu, by pozyskał on korzystną pozycję w ich pamięciPlasowanie bywa działaniem związanym z takim sposobem zaprezentowaniem oferty przedsiębiorstwa, dzięki któremu zajmuje ona wyróżniające jak również wysoko ocenione miejsce w świadomości klientów tworzących określony rynek docelowy.

Głównym celem plasowania jest owe zaprojektowanie oraz promowanie produktu, aby wybrany segment rynku ( rynek docelowy) z łatwością dostrzegał jego atrakcyjność jak również niepowtarzalność. Atrakcyjność oraz niepowtarzalność produktu stwarzają przedsiębiorstwu owe warunki poczynania, jakie miałoby ono, będąc monopolistą. To znaczy, niewątpliwie, możliwość proponowania wyższych cen i osiągania większych zysków. Dokładne uplasowanie produktu znaczy albowiem owe jego wyróżnienie wśród konsumentów, jakie nie pozwala im dostrzegać substytutów i w konsekwencji skłania do zapłacenia wyższej ceny.

Tags: , , ,

Comments are closed.