Czym jest kolizja?

Parking jest określonym miejscem postoju pojazdów lub środków komunikacji. Można mówić na przykład oparkingach strzeżonych, najczęściej wtedy płatnych, podziemnych, darmowych, czy garażach. Często wyznacza się też specjalne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na dużych parkingach na przykład przed centrami handlowymi bardzo rzadko dochodzi do wypadków ale bardzo znanym zjawiskiem są drobne kolizje drogowe.

Pomoc to pewne czyny mające na celu działanie na rzecz dobra innej osoby, sprawienia by zła sytuacja była mniej uciążliwa. Znamy wiele rodzajów pomocy. Słysząc o wypadku samochodowym wiemy, że musiała nastąpić pewna pomoc drogowa w wypadku. Gdy słyszymy o kobiecie, która zemdlała na ulicy wiemy, że wezwano karetkę i udzielono jej pierwszej pomocy. A gdy w smutnych chwilach przyjaciółka nas pociesza, wtedy myślimy o niej jako pomocnej nam.

Usługa assistance to nieobowiązkowa usługa, mająca na celu zapewnienie pewnego rodzaju poczucia bezpieczeństwa czy komfortu w różnych sytuacjach życiowych. Przykładem takiego działania może być wszelaka pomoc po kolizji jak na przykład holowanie samochodów, udzielenie uczestnikom wypadku pojazdu zastępczego a nawet organizacja dalszej podróży czy zapewnienie noclegu kierowcy oraz pasażerom.

Ubezpieczenie jest umową, która gwarantuje wypłatę odszkodowania lub świadczenia z funduszu, w momencie wystąpienia jakiś negatywnych zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. Wszystkie te zdarzenia są ściśle ustalone z ubezpieczycielem. Znamy takie ubezpieczenia jak na przykład ubezpieczenie samochodowe, zdrowotne, domu. I tak w kolizji drogowej kierowca może ubiegać się o odszkodowanie na naprawę szkód.

Wypadek samochodowy to zdarzenie, którego uczestnikami są samochody a także występują ranni i zabici. pojęciem podobnym jest [link] kolizja drogowa [ /link] jednak tu nie mówimy o rannych osobach, lecz jedynie o stratach materialnych. W wypadkach drogowych w Polsce co roku ginie około 4 tysiące ludzi. Główne przyczyny wypadków to alkohol, prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie i nieustępowanie pierwszeństwa.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.